Jorsala
FR NL EN DE

(DIS)ORIENTATION

54 personen werken per twee samen aan een imaginair overlevingspakket. Dit zal leiden tot een tentoonstelling van 23 t.e.m. 27 april in Vaartstraat 45, Brussel.

(DIS)ORIENTATION is een artistiek project dat wordt georganiseerd door Jorsala.

Basisgedachte is ‘hoe verloren zijn kan leiden tot nieuwe uitwegen’. Een onderwerp verbonden met de breedte en diepgang van de ‘condition humaine’.

Via dit thema en door 54 personen volgens een toevalsfactor in duo’s te laten samenwerken, trachten we een diepgaande artistieke dialoog mogelijk te maken. Dit kan resulteren in een confrontatie en/of harmonie. Hieraan deelnemen vereist vertrouwen in de andere en in het onvoorspelbare.

Aanvankelijk zou het enkel een dialoog worden tussen verscheidene kunstenaars. Al snel werd duidelijk dat dit meer moest worden opengetrokken, waardoor er momenteel een bijzonder diverse groep personen in dit project betrokken zijn.

Aangezien Jorsala ook financiële steun nodig heeft, kunnen de deelnemers al dan niet een donatie doen indien een overlevingspakket verkocht wordt.

(DIS)ORIENTATION kan in de toekomst doorgaan in een andere vorm, op andere plaatsen en met andere mensen… De doelstelling is duidelijk: geïsoleerde eilandjes binnenin en tussen mensen met elkaar verbinden.